Páskovec kroužkovaný v Železných horách

Páskovec kroužkovaný je jedna z největších vážek žijících na našem území. Na červeném seznamu je uveden v kategorii ohrožený druh.Výskyt páskovce kroužkovaného na Chrudimsku nebyl doposud monitorován, známé jsou nálezy jen na několika lokalitách ( PP Buchtovka, PP V Koutech, PR Údoli Doubravy – zdroj: Železné hory, sborník prací č. 19) nebo z literárních údajů.  

                          

 Proto jsem se rozhodla na podzim roku 2017 a v roce 2018 prozkoumat vytipované a přístupné části potoků a říček  hledáním larev v  klidnějších tůních v písčitém dně a v organických naplaveninách. Průzkum jsem zaměřila především na zjištění přítomnosti larev v jednotlivých tocích a tím i na zjištění lokalit s možností vývoje larev páskovce kroužkovaného. Průzkum jednotlivých potoků od pramene až po ústí, to je úkol na další roky. Výsledek  je překvapující. Páskovec kroužkovaný se vyvíjí téměř ve všech přítocích řeky Chrudimky, na některých přítocích Doubravy, dokonce i na jednom místě v řece Chrudimce. Překvapivá je i rozmanitost vodních toků s výskytem larev. Od pramenišť s hloubkou kolem 10 cm a šířkou 25cm, prameniště no name potoka v Tasovicích (přítok Podolského potoka), až po potoky s velkým průtokem vody, hloubkou místy i cca 60cm a o šířce až tři metry. V řece Chrudimce šířka dosahuje kolem 6 metrů a hloubky cca 50 cm.   Celkem jsem prošla 56 potoků a larvy páskovce kroužkovaného našla na 38 potocích, to je 67,9 %. Nejníže položená lokalita s výskytem larev páskovce kroužkovaného je v nadmořské výšce 300 m n.m a jen 6 km od Chrudimi. Nejvýše položená  je ve výšce cca 560 m n.m.