Výběr toho nejlepšího

Představuji Vám výběr toho nejlepšího a srdcovky. Fotografie můžete rozklikáváním zvětšit, nebo na fotografii spustit přehrávání kliknutím na šipku přehrávače a pak už v klidu sledovat :-) Přeji příjemnou zábavu :-)

 

 Skokan hnědý, samec                          

Skokan hnědý, samec a samice                       

Kudlanka nábožná, páření                      Rosnička zelená                      Šídlo královské, ♂, objektiv Meyer optik Gorliz telefogar 3,5/90

                      Vážka černořitná, ♀, objektiv Meyer optik Gorlitz telefogar 3,5/90                                  Kudlanka nábožná, ♂

                        

Koniklec velkokvětý, objektiv Helios 2/44                       Dlask tlustozobý, objektiv Pentacon 4/300

Kuňka obecná, ♂                       Klínatka žlutonohá, ♂ 

                       

                       

Šídlo hnědé                                            Klínatka žlutonohá, ♂

Vážka rudá, ♂                                            Vážka žíhaná, ♀

Vážka červená, ♂                       Vážka hnědoskvrnná, ♂

Ropucha zelená                       Mlok skvrnitý

Vážka čtyřskvrnná, ♀                       Mlok skvrnitý    

Vážka ploská, ♂                      Bledule, objektiv Meyer optik Gorlitz trioplan 2,8/100                      

Klínatka obecná, ♀                      Kudlanka nábožná, ♀                      Rosnička zelená, objektiv Meyer optik Gorlitz trioplan 2,8/100            

Helios 44 - 2/58                       Pancolar aus Jena 1,4/55

Šídlo červené, ♂                       Vážka jasnoskvrnná, ♂

Šídlo královské, ♂                       Vážka podhorní, ♂

Ropucha zelená                       Skokan hnědý

Šídlo velké, ♂                       Šídlo luční, ♀

 Skokan ostronosý, ♂                      Kuňka obecná, ♂

                       Vážka rudá, objektiv Meyer optik Gorlitz telefogar 3,5/90                     Kobylka kuželohlavá, ♀

                       Páskovec kroužkovaný, ♀                     Vážka podhorní, ♀     

Ropucha zelená                       Skokan hnědý

Klínatka rohatá, ♂                       Klínatka žlutonohá, ♀

Páskovec kroužkovaný, larva                       Páskovec velký, ♂

Vážka čtyřskvrnná, ♀                       Vážka žlutavá, ♂

Skokan štíhlý                       

                       

                       Šídlo rákosní, ♂

 Kudlanka nábožná, ♀                     Šídlo sítinové, ♂                       

                      Šídlo královské, líhnutí                      Bledule, objektiv Meyer optik Gorlitz primoplan 1,9/58    

Kudlanka nábožná, ♀                       Vážka podhorní, ♂

 

Šídlo královské, ♀                       

Vážka čtyřskvrnná, ♀, objektiv Carl zeiss Jena biometar 2,8/80                       Skokan hnědý, ♂ + ♀

                          

Tulipán botanický lesní, objektiv Meyer optik Gorlitz trioplan 2,8/100                      Šídlo rákosní, ♀                      Šídlo královské, objektiv Meyer optik Gorlitz telefogar 3,5/90 

Šídlo královské, ♀                      Šídlo velké, ♀, líhnutí                      Kudlanka nábožná, páření 

Vážka hnědoskvrnná, ♂                       Skokan hnědý, ♂+♀  

Šídlo červené, ♂                       Šídlo rákosní, ♂

Šídlo královské, ♀